Sporda Yapay Zeka Komisyonu

Admin

 


Spor 5.0’ın Sektöre Etkililerini İnceleme Komisyonu

Bilindiği üzere yapay zekanın(AI) geliştirilmesiyle birlikte tüm meslekleri dönüştürecek yeni bir sanayi devrimi sürecine girilmiştir. Yapay zeka, tıp alanından mühendisliğe, akademik çalışmalardan sosyal bilimlere tüm alanlarda ciddi dönüşümler başlatmıştır.Bazı mesleklerin varlığını yok etmesi öngörülen bu sürece kayıtsız kalınması mümkün değildir.

Spor alanında da kullanılmaya başlamasıyla ciddi anlamda bir mesleki etki çalışması yapılması gerekliliği oluşmuştur. Derneğimiz yapay zekanın alanımıza ve mesleğimize etkisiyle ilgili çalışmalar yapacak komisyonu oluşturmuştur. Alanında etkin ve gönüllü kişilerle multi disiplinler çalışmalar yapacak olan çalışma grubumuz aşağıdaki gibidir. Ayrıca komisyonumuzda yer alamak isteyen ya da kurumsal işbirliği yapmak isteyen tüm yetkin gerçek ve tüzel kişilere de kapımız açıktır.

Kurucu Komisyon Üyeleri:

Esra Küçükyalçın ( Forum Tauri Dijital, Marketing Direktörü – Türkiye )

Koray Önkal ( Thales , Kıdemli Sistem Mühendisi – Belçika)

Özgür Türkalp ( Alesta Sports Technologies, Kurucu Ortak – İspanya )

Kaan Erge ( Strategos Alternative Media, Kurucu Ortak – İngiltere )

Ercan Özcan (Amboss , Kıdemli Yazılım Mühendisi – Almanya)

Fatih Erzurum ( Milli Sporcu )