Genel

Özel Okullarda Öğretmene Maaş Garantisi

Yeni açılacak özel okullara yeni kriterler geliyor. Banka ya da taşınmaz mülk teminatının yanı sıra öğretmenlerin 1 yıllık maaşları da cari gider olarak garanti edilecek. Özel okul teşviklerinde ise KDV oranının düşürülmesi gündemde.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son 2 yıldır arda arda açıldıktan sonra bir bir kapanmaya başlayan özel okullarda gelecek yıllarda benzer durumların yaşanmaması için bir dizi önlem almaya hazırlanıyor. Öğrenci, öğretmen ve veli mağduriyetlerini en aza indirmek için bazı mali düzenlemeler yapılacak. Yeni açılacak özel okullar banka ya da taşınmaz mülk teminatı gösterecek. 1 yıllık öğretmen maaşı cari gider olarak garantiedilecek. Bina standartlarına uymayan, bahçesi olmayan, fiziki koşulları eksik olanlara ruhsat verilmeyecek.

TEŞVİK DÖNEMİNDE ARTTI
Açıklamalarda bulunan üst düzey MEB yetkilileri konuyla ilgili yasal düzenleme taslağının Cumhurbaşkanlığı’na gönderildiğini belirterek “Bir hastane açılırken nasıl koşullar varsa okul açılırken de olmalı. Bu daha çok yeni açılacaklarla ilgili. Mevcutlar kendilerini ispat etmiş, devam ediyor” dedi. Öte yandan özel okulculuğu teşvik etmek için de bazı yeni formüller üzerinde çalışılıyor. KDV oranın yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi gündemde. 2014’te çocuklarını özel okula göndermek isteyen velilere ödenen teşvik uygulamasıyla birlikte özel okul sayısının oldukça arttığını belirten MEB kaynakları “Bu dönemde herhangi bir standart olmadan özel okullar açılmaya başlandı. Teşvikin en etkili olduğu yer 12-15 bin TL bandındaki okullar oldu. En riskli gruplar da oralardı. Daha dikkatli olmak gerekiyor” dedi. Özel okulları teşvik etmek için başka düzenlemeler üzerinde çalışıldığını anlatan MEB yetkilileri “Okulları gelir vergis, matrah ya da KDV üzerinden teşvik etmek istiyoruz. Örneğin KDV’yi yüzde 1’e çekmek istiyoruz. Ama bu arada özel okulları sınavlara hazırlayan kurumlar değil, eğitim kurumlarını haline getirmek hedefimiz” diye konuştu.

KOTA GELMESİ GEREK
Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal “Ruhsatlandırma konusunda bölgesel olarak kotalar konması talebimiz var. Aşırı okullaşma var. Özel okulların bugün 3 milyon 800 bin kontenjanı var ama toplam öğrenci sayısı 1.5 milyon. Kontenjanın yalnızca yüzde 45’i dolu” dedi.

İş Kanunu gereğince işveren işçinin maaşını sel, deprem, hastalık, yangın vb. durumlar dışında her ayın başında düzenli ödemek zorundadır. Peki, maaşı ödenmeyen işçi nereye başvurmalı? İşten ayrılırsa hakları nelerdi?

İŞVEREN İŞÇİNİN MAAŞINI GECİKTİREBİLİR Mİ?
İşveren işçinin maaşını geciktirebilir. Kanuna göre işveren doğal afet ya da yangın ve hastalık gibi durumlarda işçinin maaşını geciktirme hakkına sahiptir. Ancak, işveren işçinin maaşını ödenme gününden başlayarak en geç, 20 gün geciktirebilir.

Piyasa sıkışık, piyasadan para alamıyorum, ekonomik olarak sıkıntı var gibi söylemler iş kanunu gereğince hiçbir anlam ifade etmez. Bu gerekçeler, işçinin maaşının geç ödenmesinin nedenleri arasında değildir.

MAAŞI ÖDENMEYEN İŞÇİNİN HAKLARI NELERDİR?
Maaşı ödenmeyen işçi, işyerindeki görevini yerine getirmeme hakkını kullanabilir. İşveren bunu grev olarak değerlendiremez.  Dolayısıyla işe mazeretsiz olarak gelmemiş muamelesi yapamaz. Ayrıca iş bırakan işçiler yerine başka işçileri de alamaz.

İşveren işçinin maaşını 20 günden fazla geciktirmişse, işçi işvereni şikâyet edebilme hakkına sahiptir. Şikayetini ise, 20 günlük sürenin bitiminden 6 gün sonra yapmalıdır. Bu süre aşılırsa, işçi tüm haklarını kaybeder.

İSTİFA ETSENİZ DE KIDEM TAZMİNATINIZI ALABİLİRSİNİZ

İşçi maaşı ödenmediği için kendi iş akdini tek taraflı feshedebilir. Üstüne ihbar tazminatı hariç, kıdem tazminatını, fazla mesai parasını, yıllık izin parasını ve diğer tüm sosyal haklarını işverenden alabilir.

İşveren işçiye bu haklarını ödemezse, işçi yasal hakkını kullanarak yargıya başvurabilir. Mahkemeler çoğunlukla işçi lehine karar verir.

İşverenin gününde ödemediği her ücret için mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır. Yani; işçi geç ödenen ücreti için işverenden faiz talep edebilir.

İşçi geriye dönük 5 yıl için ücret talep edebilir.

MAAŞI ÖDENMEYEN İŞÇİ NEREYE BAŞVURMALIDIR?

İşçinin hakları iş kanununca güvence altına alınmıştır. Bu haklardan biri de işverenin maaşını ödemeyen işçinin nereye başvuracağıyla ilgilidir. İşçi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine başvurulabilir.

YARGITAY NE DİYOR?

İşçi işi bırakmalı fakat düzenli işleri yapmalıdır.İşçi iş sözleşmesini feshederken işverene ihtarname çekmeli ve vadesi geldiği halde 20 gün süresince ödenmeyen ücret alacağı nedeniyle iş sözleşmesini feshettiğini yazılı olarak bildirmelidir.

Yani kısacası, maaşı ödenmeyen işçi iş sözleşmesini tek taraflı feshederken, işverene ihtar çekmeli ve iş sözleşmesini feshettiğini yazılı olarak bildirmelidir.

Sabah/Vatan

İlgili yazılar

10 Kasım

Admin

Milli Projemiz Basında

Admin

6 Şubat, Unutmadık

Admin