Genel

Özel Yetenek Sınav Sistemi ve 2024 YKS Kılavuzu

 Derneğimizin kamuoyuna yapmış olduğu basın açıklaması sonrasında bir dizi görüşme ve temas gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde sürecin tüm spor camiamızın paydaşlarının ortak aklı ile ilerleyebilmesi için bundan sonraki süreçlerde birlikte hareket edilmesinin sağlanması yönünde prensip kararı alınmıştır.Öncelikle belirsizliğin yarattığı karmaşayı ortadan kaldırmak öncelikli amaçlarımızdan birisidir. Bu hususta ilk aşamadabelirsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla üniversiteye girişte özel yetenek sınavlarına ilişkin aşağıdaki başlıklar üzerinden hareket edileceği hususunda güvence alınmıştır. Bu sene ÖSYM tarafından ilan edilecek olan 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’yla birlikte tüm sınav içeriği netleşecek olup, ortaya çıkacak olan test bataryası ve yerleştirme ölçekleri bir sonraki yerleştirme dönemi için geliştirilmeye açık tutulacaktır. 

Şu ana kadar resmi olarak netleşmiş olan ve 2024 YKS Kılavuzunda da ilan edilmiş olan yeni sistem aşağıdaki gibidir. Komisyonumuza ayrıca gelen sorular için önümüzdeki günlerde soru-cevap çalışması yapılacak ve camiamız bilgilendirilmeye devam edecektir.

Spor Bilimleri Fakültesi ile Beden Eğitimi Spor Yüksekokullarının özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programları için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen üniversitelerde ve tarihlerde özel yetenek sınavı yapılacaktır. Söz konusu programlara başvuru ve yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Bu programlar için ilgili yükseköğretim kurumuna başvuru yapılmayacaktır. Ayrıntılı bilgi 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanacak olup ÖSYM tarafından da başvuru ve yerleştirmeye ilişkin duyuru yapılacaktır.

Özel yetenek sınavı gerektiren programlar Tablo 5’te yer almaktadır. Tablo 5’te yer alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için 2024-TYT sınav puanının hesaplanmış olması gerekmektedir. Spor Bilimleri Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesindeki programlar dışındaki bu programlara en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumunca karar verilerek, ilgili yükseköğretim kurumunca basın-yayın organlarıyla adaylara duyurulacaktır. Bu tablodaki yükseköğretim programları için özel yetenek sınavları Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilke ve kurallar doğrultusunda, bu programların bağlı olduğu yükseköğretim kurumları tarafından yapılacaktır. Başvuru şartları ilgili yükseköğretim kurumları tarafından başvuru için internet sayfalarında verilecek duyurularda yer alacaktır. Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan Tablo 4’teki eş değer lisans programlarına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan türünde puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.

Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) hesaplanmış TYT puanı olanlar (öğretmenlik programları için TYT’den en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olanlar), özel durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerli olup 2023-YKS’de 100 ve üzeri puanı olan adaylar bu puanlarını 2024-YKS’de özel yetenek sınavı başvurularında kullanabilecektir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazananların kayıtları yapılır.

Tablo 5’te yer alan yükseköğretim programının özelliğine göre, yetenek sınavları üniversitelerce hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denilecektir. Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP), ÖSYM’nin internet adresinden 2024-YKS sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir.

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan, formülde görüldüğü gibi belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

  • Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)
  • Ortaöğretim Başarı Puanı
  • 2024-TYT Puanı (TYT-P)

 

a)Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır):

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)+ ( 0,06 x OBP )

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa:

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)

2023-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

Adayların, 2024-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Engelli adayların da (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuruda Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.) ve durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazananların kayıtları yapılır.

MİLLİ SPORCULAR (SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI ADAYLAR)

Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adayların, spor alanlarında yükseköğretim programlarına yerleştirilme işlemleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen yerleştirme esaslarına göre yapılmaktadır. Spor alanlarında yükseköğretim programlarına yerleşme işlemlerinden yararlanabilmek için 1. Grupta (A Sınıfı), 2. Grupta (B Sınıfı) veya 3. Grupta (C Sınıfı) yer alan yarışmalardan birisinden 1., 2. veya 3.’lük derecesinin kazanılması gerekmektedir.

1. Grupta (A Sınıfı):

A Sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar.

2. Grupta (B Sınıfı):

B Sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar.

3. Grupta (C Sınıfı):

C Sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar.

2024-2025 öğretim yılında spor ile ilgili alanlarda bir yükseköğretim programında okumak isteyenlerin, 13 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş Millî Sporcu Belgesinin noter tasdikli örneğini dilekçe ekinde 29 Temmuz 2024 tarihine kadar Merkezimize göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların TYT’ye girmiş ve puanı hesaplanmış olmalıdır. Başvurusu kabul edilen adaylar, beden eğitimi ve spor programları tercihlerini www.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacak başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih başvuru tarihleri Ağustos ayının son haftası veya Eylül ayının ilk haftalarında duyurulacak olup adayların bu duyuruyu ÖSYM’nin internet sayfasından takip etmeleri gerekmektedir. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Merkezimize gönderilen formlar işleme alınmayacaktır. Yerleştirme işlemi, 2024 Eylül ayı içerisinde yapılacak olup yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından açıklanacaktır. Bu adayların yerleştirilirken OBP’leri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği bir katsayı ile çarpılarak TYT puanlarına eklenecektir. Bu adaylar, merkezî yerleştirme dışında TYT puanları, OBP’leri, yükseköğretim programlarının kontenjanları ve adayların tercihleri göz önünde tutulmak suretiyle ÖSYM tarafından yerleştirilecektir.

2023-YKS’de bu imkândan yararlanarak bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, 2024-YKS’de aynı imkândan yararlanmak için tekrar başvurduklarında, OBP’lerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenen katsayının yarısı kadar bir katsayı uygulanacaktır. 2024-YKS’de bu imkândan yararlanarak bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ise 2025-YKS’de aynı imkândan yararlanmak için tekrar başvurduklarında, OBP’lerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenen katsayının yarısı kadar bir katsayı uygulanacaktır.

Öğretmenlik programları için Y-TYT’de en düşük 800 bininci sırada olmak gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Öğretmenlik programlarını tercih edecek adayların Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni incelemelerinde yarar görülmektedir.

Kaynak: 2024 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI(YKS) KILAVUZU

 

İlgili yazılar

Tebrikler Darüşşafaka

Admin

23 Nisan Kutlaması

Admin

İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü

Admin