Genel

Spor Kulübü Faaliyetlerinin Ders Saati Sayılması

İşte merakla beklenen spor kulübü faaliyetlerine katılan öğrencilerin, ders saatlerini kullanmasını öngören Milli Eğitim Bakanlığı projesinin detayları !

Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk’un yapmış olduğu:
“Bir spora yetenekli olan ve bir spor kulübüne kayıt yaptıran çocuk artık “Spor mu ? , ders mi ? ” ikilemi içinde kalmayacak. Çocuk öğleden sonraları büyük bir kulübün futbol okulana kayıt olduğunda, oraya gitse de biz onu derslerden sayacağız.” açıklamasında bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı, tüm dünyada gelişmiş ülkelerin kullandığı çok yönlü gelişim kuramı kapsamında sadece bilişsel alan üzerine eğitim vermenin yeterli olmayacağı düşüncesi ile çocuklarımızın devinişsel ve sosyal gelişimi için spor kulüplerini de öğrenme ortamına katmaya hazırlanıyor.


OECD’ye göre gelişmiş ülkeler, çok yönlü gelişimi nasıl uyguluyor?
Geçtiğimiz yıllarda Habertürk’e konuşan PISA Direktörü Andreas Schleicher değerlendirmelerde bulunmuştu:

Sadece test çözdürerek bir çocuğun gelişimini sağlamak mümkün değil:
Geçtiğimiz yıllarda Habertürk’e konuşan PISA Direktörü Andreas Schleicher’e göre “Ülkenizde farklı sosyal çevrelerden gelen çocukların eğitime erişiminde, özellikle 14-15 yaş grubunda önemli ilerleme sağlandı. Türkiye’nin 2000 – 2015 yılları arasındaki okullaşma oranını artırdığını görüyoruz.Öte yandan aslolan, eğitimde yakalanmak istenen kalitenin hayata geçirilmesi. Türkiye’de öğrenciler ‘Metadatayı’, yani bilgi hakkındaki bilgileri öğrenerek çoklu sınavlarda başarıyı hedeflemeye alışık. Ama kalıpların dışına çıkarak bilgiyi pratiğe geçirerek hayatın gerçekliğinde uygulayabilmeyi öğrenmek, eğitimde asıl hedef olmalı.” diye belirtmişti.

Dünyada dersler sadece derslikte yapılmıyor:

Uzak doğu ülkelerinde yapılan fen bilgisi dersinden bir görünüm. Öğrenciler öğrendikleri bilgileri fiziki koşullardan bağımsız olarak okul bahçesinde uygulamaya döküyorlar.

Ayrıca PISA Direktörü Andreas Schleicher konuyla ilgili şu şekilde uyarmıştı. “Öncelikle ben sınavlara karşı değilim. Asıl sorun, Türkiye’deki sınavların dar bir yaklaşımı olması. Çoklu sınav sistemi varken, uygulamaya baktığınızda öğretmenler iyi öğretmek için değil, öğrencileri sınavlara hazırlamak için sınıftalardı. Bu da pek yardımcı olmuyordu. “. Sonuç olarak eğitimde başarılı olan ülkeler en çok parayı harcayan değil, en iyi öğretmenlere sahip olan ülkeler. Aynı zamanda dünyada başarılı öğrenciler , sadece bir testte en yüksek doğruyu yapan değil, farklı alanlarda da kendisini geliştiren öğrenciler…

Ülkemiz köklü üniversiteleri de hali hazırda bu yaklaşıma geçmiş durumda:

Köklü üniversitelerimizden olan Hacettepe Üniversitesi, çok yönlü gelişimi temel alan kredili derslerini derslikte başlatıp, ilgili federasyonun ve kulüplerin de desteği ile sahada uygulama yaparak sonuçlandırıyor. Mühendislik, edebiyat ve sosyoloji gibi çok farklı alanlardan bu dersi alan öğrenciler; kendi alanlarının dışında sadece bilişsel değil, devinişsel alanda da kendilerini geliştirme şansı elde ediyorlar. Hacettepe Üniversitesi Ankara’da olmasına karşın söz konusu ders üniversitede başladıktan sonra, yelken alanında kendi yetiştirdiği öğrencilerle farklı yarışlarda üst üste dereceler elde etmişti. Yapılan bilimsel araştırmalar da 4 duvar arasında yapılan ve sadece işitme duyusuna hitap eden derslerin öğrenme ve bireysel gelişimde geri kaldığını ortaya koymaktadır.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk konuyla ilgili durum tespitinde bulunmuştu.

Eğitim alanından gelen Prof. Dr. Ziya Selçuk’un önderliğinde Milli Eğitim Bakanlığı bu senaryoyu değiştirmek çalışmalar başlatmıştı.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından aldığımız bilgilere başarıyı getirecek, çok yönlü gelişimi sağlayacak sosyal, spor yapan çocuğu getirecek projenin detayları:

Eğitim Vizyonu 2023 Hedef Programında‘da yer verilen içerikler:
HEDEF 2: Öğrencilerin Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlileri
İnsan merkezli, öğretmen temelli, kavramda evrensel, uygulamada yerli; esnek, beceri ve görgü odaklı; hesap verebilir, sürdürülebilir bir ilkesel duruş sergilemekle tecessüm edecektir. Bu duruşun gereği olarak orta vadede niteliği artırmak, eşitsizliği büyük ölçüde azaltmak, ahlak telakkisini, sanatı, kültürü, estetiği ve sporu gündemimizin en üst sıralarına taşımak ana gayemizdir.

Yapılacaklar:

Genel Amaç:
Zorunlu ders saatleri ve çeşitleri, tüm kademelerde azaltılarak temel derslerde derinleşilebilmesi, kişiselleştirme yapılabilmesi ve uygulama etkinliklerinin yürütülebilmesi için gereken zaman sağlanmış olacaktır. İlkokuldan başlanarak tüm öğretim kademelerinde, çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi için okullarda “Tasarım-Beceri Atölyeleri” kurulacaktır. Bu atölyelerdeki etkinlikler bilim, sanat, spor ve kültür odaklı yapılandırılacaktır. Tasarım-Beceri Atölyeleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ortak bir amaç doğrultusunda tasarlanmış, çocuğun özellikle elini kullanmasını önemseyen, mesleklerle ilişkilendirilmiş işlikler olacaktır. Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı bu atölyeler çocuğun kendisini, meslekleri, çevresini tanımasına yardımcı olacaktır. Bununla beraber bu atölyeler yeniçağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için somut mekânlar olarak düzenlenecektir.

Çocuklar öğleden sonra spor kulüplerinde antrenman yapabilecek
Okul/Mahalle spor kulüpleriyle iş birliği içinde ilgili spor dalında yetenekli olan öğrencilerin öğleden sonra antrenmanlara katılımı ve eğitimler için gereken düzenlemeler yapılacaktır. Okulun ve çocukların, bulundukları mahallenin bir parçası olarak geliştirilmesi için kayıt bölgelerinde okul-mahalle spor kulüpleri kurulacaktır. İlgili spor dalında yetenekli olan çocukların öğleden sonra spor kulüplerinde yoğunlaştırılmış antrenmanlara katılımı için gereken yapılacaktır.

Veriler kayıt altına alınacak
Çocuklarımızın sosyal ve eğitsel becerilerinin sınıf ve okul düzeyinden Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatına kadar izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik olarak tüm illerimizde ölçme değerlendirme birimleri kurulacaktır. Tüm çocuklarımızın sosyal, sportif ve kültürel etkinlikleri e-portfolyo içerisinde derlenecektir. Ortaya çıkacak dosyanın verileri öğrencinin ihtiyacı olan çeşitli değerlendirme süreçlerinde kullanılacaktır.


Tasarım-Beceri Atölyeleri Kurulacak
Çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda yaşam becerileri kazanmalarına yönelik Tasarım-Beceri Atölyeleri kurulacaktır. Çocuklarımızın bilişsel, duygusal, fiziksel olarak çok boyutlu gelişimi önemsenecektir. Her çocuk, içinde bulunduğu okul çevresinden başlayarak üretebilmeyi benimseyecek, doğayı, kültürü tanıyacak ve korunması adına aktif uygulayıcı olacaktır. Uygulama ve deneyimleme temel eksen olacaktır. İlkokulun Türkçe, matematik ve kültür-sanat- spor ekseninde şekillenmesi öne çıkarılacaktır.

Yukarıda yapılan açıklamalar Eğitim 2023 Vizyonu’nda belirlenen hedefler doğrultusunda uygulamaya geçildikçe derneğimiz aracılığıyla T.C Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulacaktır.

©Spor Derneği
www.spordernegi.org.tr

* Söz konusu haberimizi paylaşmak için sosyal medyadaki paylaşımlarımızı ve/ya haber linkimizi kullanabilirsiniz.

İlgili yazılar

Ümit Kayıhan

Admin

Pilot Uygulamamız Sonucu Uluslararası Yarış

Admin

Dünya Şampiyonu Kadın Güreşçimiz

Admin