Genel

Özel Yetenek İçeriği ÖSYM’de

Derneğimizin gerçekleştirmiş olduğu temaslar neticesinde geleceğin akademili spor insanlarını belirleyecek olan Özel Yetenek Sınav sistemi belirsizliği sona ermektedir.

Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi tarafından hazırlanan merkezi sınav sistemi içeriği nihayete erdirilerek, ÖSYM’ye teslim edilmiştir. ÖSYM tarafından resmi olarak ilan edilecek olan sınav sistemiyle ilgili hali hazırda netleşen başlıklar aşağıdaki gibidir:

 SPOR ÖZGEÇMİŞİ İLE YERLEŞTİRMEYE TABİ OLAN ADAYLAR:
Spor özgeçmişiyle yerleştirmede geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi açılacak olan branşlara üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri kendileri karar vereceklerdir. Örneğin herhangi bir ildeki X Spor Bilimleri Fakültesi, kendi öğretim elemanlarının alanı ve bölümünün fiziki şartlarına göre açmak istedikleri branşları belirlemede bağımsız karar verebileceklerdir. Söz konusu kontenjanlar, ÖSYM sistemi üzerinden açılıp, başvurular ÖSYM denetimine alınarak yerleştirmeler merkezi şekilde yapılacaktır.

ÖZEL YETENEK SINAVI İLE YERLEŞTİRMEYE TABİ OLAN ADAYLAR:

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan, formülde görüldüğü gibi belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

  • Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)
  • Ortaöğretim Başarı Puanı
  • 2024-TYT Puanı (TYT-P)

a)Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır):

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)+ ( 0,06 x OBP )

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa:

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)

2023-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

Adayların, 2024-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Engelli adayların da (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuruda Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.) ve durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazananların kayıtları yapılır.

MİLLİ SPORCU KARİYERİYLE YERLEŞTİRMEYE TABİ OLAN ADAYLAR:

Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adayların, spor alanlarında yükseköğretim programlarına yerleştirilme işlemleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen yerleştirme esaslarına göre yapılmaktadır. Spor alanlarında yükseköğretim programlarına yerleşme işlemlerinden yararlanabilmek için 1. Grupta (A Sınıfı), 2. Grupta (B Sınıfı) veya 3. Grupta (C Sınıfı) yer alan yarışmalardan birisinden 1., 2. veya 3.’lük derecesinin kazanılması gerekmektedir.

1. Grupta (A Sınıfı):

A Sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar.

2. Grupta (B Sınıfı):

B Sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar.

3. Grupta (C Sınıfı):

C Sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar.

2024-2025 öğretim yılında spor ile ilgili alanlarda bir yükseköğretim programında okumak isteyenlerin, 13 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş Millî Sporcu Belgesinin noter tasdikli örneğini dilekçe ekinde 29 Temmuz 2024 tarihine kadar Merkezimize göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların TYT’ye girmiş ve puanı hesaplanmış olmalıdır. Başvurusu kabul edilen adaylar, beden eğitimi ve spor programları tercihlerini www.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacak başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih başvuru tarihleri Ağustos ayının son haftası veya Eylül ayının ilk haftalarında duyurulacak olup adayların bu duyuruyu ÖSYM’nin internet sayfasından takip etmeleri gerekmektedir. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Merkezimize gönderilen formlar işleme alınmayacaktır. Yerleştirme işlemi, 2024 Eylül ayı içerisinde yapılacak olup yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından açıklanacaktır. Bu adayların yerleştirilirken OBP’leri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği bir katsayı ile çarpılarak TYT puanlarına eklenecektir. Bu adaylar, merkezî yerleştirme dışında TYT puanları, OBP’leri, yükseköğretim programlarının kontenjanları ve adayların tercihleri göz önünde tutulmak suretiyle ÖSYM tarafından yerleştirilecektir.

Bu Sürece Nasıl Gelinmişti ?

İlgili yazılar

Dava Sonuçlandı, Ceza Aldılar

Admin

Kupa Trabzonspor’un

Admin

Dernek Hesabı

Admin